Met het abstracte werk zoek ik samenhang tussen architectuur, de stedelijke of landelijke omgeving en de door mij gemaakte installaties. Het figuratieve werk is meer autonoom. Daarin onderzoek ik relaties binnen het beeld zelf, leef ik mijn fascinatie uit voor de natuur en vooral voor paarden.

roofridder

roofridder 100.90.40 cm