houtconstructie-groot1

Deze installatie ontwierp ik voor de jubileumtentoonstelling  van het beeldhouwerscollektief ABK in de tuinen van Kasteel-Museum Sypensteyn, ter gelegenheid van hun 20-jarig, respectievelijk 100-jarig bestaan.
De titel van de tentoonstelling was “Een verzameling dromen van Beelden”.

Het werk bestond uit vier van sloophout gebouwde segmenten die tezamen, in de vorm van een kroon, een kruising van boswegen overspanden en benadrukten. Zowel titel als materiaal verwezen naar vuur en warmte en de levendigheid van emoties.

De installatie vormtde tevens een poort: symbool van afscheid en begin. Zo werd die kruising een ontmoetingsplek en een duidelijke plaats om richting te kiezen.
Al deze associatieve betekenissen markeerden en ondersteunden de viering van het honderdjarig bestaan van het slot en het twintig jarig bestaan van het ABK.

Op het kruispunt is het beeld 600.900.900 cm