Overzicht van de projecten 1999-2013

Het liefst maak ik een beeld of installatie voor een specifieke locatie. En nog liever op de plek zelf. Een beeld in een atelier gemaakt draagt altijd iets mee van de wanden, de beperking van het atelier. Het terugkaatsende lichtdonker is vaak diffuus. De afwisseling van ruimte en vorm gaat niet ver genoeg. Op de plek zelf kan ik automatisch de juiste verhoudingen ten opzichte van de beschikbare ruimte innemen. Daarom kies ik vaak om met latten van sloophout te werken. Het werkt als lijnen van een tekening. Heel intuïtief kan ik een beeld uitzetten in de ruimte en grote afstanden overbruggen. Met het samenspel van latten kan ik plasticiteit oproepen, beweging en volume.

Gezien mijn dubbele interesse, figuratief en abstract, koos ik voor de projecten de abstracte kant. In de architectonische omgeving met zijn grote maten valt de figuratie met zijn vaak vele fijne details in het niet. Nu ik terug zie op een heel aantal projecten valt mij het behoud van levendigheid op en de suggestie van een in de natuur voorkomend verschijnsel.

Waar het niet kan om in de gegeven ruimte te werken besteed ik veel heel veel tijd om die ruimte te leren kennen. Via maquettes, foto materiaal, schetsen enz.